نوعی بیمه حمل و نقل كالا(از طریق زمینی، هوایی و دریایی) است كه به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه‌ای كه از بیمه‌گذار دریافت می‌كند متعهد می‌شود چنانچه در جریان حمل كالا ازنقطه‌ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع

 خطرهای موضوع بیمه، ‌كالا تلف و یا دچار خسارت شود و یا بیمه‌گذار هزینه‌هایی در رابطه با این خطرات متحمل شود، زیان وارده را جبران کند. بیمهباربری زیان‌های

مالی كالاهای تجاری را در صورت تحقق خطرات مرتبط با حمل و نقل(‌دریایی، هوایی، زمینی و ریلی) مورد پوشش قرار می‌دهد و هدف از ارائه آن، حفظ منافع صاحبان

كالا،تجار و واردكنندگان است.بیمه‌های باربری را می‌توان از حیث پوشش بر اساس استاندارد انستیتوی بیمه‌گران لندن با یکی از شروط کلوز A  B , C  و  TOTAL LOSS تحت پوشش قرار داد.

انواع بیمه باربری

بیمه باربری وارداتی: مختص كالاهایی است كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از كشورهای خارجی خریداری می‌گردند كه با توجه به قوانین جاری، خرید این نوع بیمه

برای وارد كنندگان کالااجباری است. شرکت بیمه تجارت نو  این پوشش بیمه‌ای را به واردکنندگان کالا به کشور ارائه می­کند.

بیمه باربری صادراتی: كالاهایی كه از ایران به مقصد كشورهای خارجی حمل می‌گردد، بر اساس انواع شرایط فروش نیاز به بیمه ­نامه صادراتی دارند. به موجب این بیمه، شرکت بیمه تجارت نو كالای صادره از كشور ایران تا كشور مقصد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه باربری داخلی: كلیه تولیدات و محمولاتی كه توسط تولیدكنندگان و تجار در محدوده جغرافیایی كشور ایران جابجا می‌شوند، توسط این بیمه‌ تحت پوشش بیمه‌ای

نزد شرکت بیمه تجارتنو  قرار می‌گیرند.

بیمه باربری ترانزیت: مبدأ و مقصد برخی از حمل‌ها در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران بوده و كشور ایران تنها در مسیر حمل قرار دارد. محموله مورد بیمه در این نوع حمل در گروه بیمه‌هایباربری ترانزیت تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.