بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران(مصوب ۱۳۳۹ ) هر‌کس در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه‌ای وارد کند و موجب ضرر مادی به دیگری شود، مسئولجبران خسارت ناشی از عمل خود است. امروزه، با توسعه جوامع و گسترش فعالیت‌های اجتماعی، هر شخصی می‌تواند

 در نتیجه عمل یا ترك عمل خود خطری ایجاد نماید و موجب زیان به دیگری گردد و مسئول شناخته شود که دراین صورت باید خسارت وارده را جبران کند .مناسب­ ترین راه برای جبران چنین خسارت‌هایی بیمه مسئولیت است که با پرداخت مبلغ اندکی(‌حق بیمه ) آرامش و امنیت حرفه­ای را برای فعالاناقتصادی شاغل در کارهای ساختمانی‌، خدماتی‌، صنعتی‌، تولیدی و عمرانی به ارمغان می آورد.

 این بیمه‌نامه در صدد تأمین و جبران خسارت‌هایی است كه بر اثر تقصیر و خطا، غفلت، اشتباه و یا فعالیت مخاطره‌آمیز بیمه‌گذار متوجه دیگران می‌شود.

انواع بیمههای مسئولیت

۱- بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

 شامل بیمه مسئولیت كارفرمایان واحدهای خدماتی، تولیدی و صنعتی، پیمانكاران پروژه‌های عمرانی و سازندگان ساختمان از سوی شرکت بیمه تجارت نو می­باشد که پوشش‌هایی نظیر جبرانخسارت‌های حین مأموریت خارج از كارگاه، پوشش اماكن وابسته به كارگاه، خسارت‌های ناشی از حوادث نقلیه موتوری داخل كارگاه،

پوشش مسئولیت پیمانكاران فرعی، پوشش مسئولیتمهندسان ناظر یا مشاور، پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه، پرداخت خسارت پزشكی بدون اعمال تعرفه، جبران

مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی (ماده ۶۶ سازمان تأمیناجتماعی)، پوشش شخص كارفرما و پیمانكار، پوشش خسارت‌های جانی وارد به اشخاص ثالث

،  ما­به التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداكثر تا۳ سال، پرداخت دیه دوم، پرداخت غرامت روزانه كارگران خسارت­دیده، صدمات جسمی‌كاركنان بر اثر حوادث غیرمرتبط با فعالیت اصلی بیمه­‌گذار و …  را تأمین می­کند.

۲- بیمه مسئولیت حرفهای

هر شخص كه اشتغال به شغل و حرفه‌ای دارد، ممكن است بر اثر خطا، قصور و یا غفلت موجب ایراد خسارت به جان و یا مال دیگران شود؛ چه حادثه ناشی از عملكرد خود و چه ناشی ازعملكرد زیردستان وی باشد. شرکت بیمه تجارت نو مسئولیت ناشی از حرفه تخصصی هر شخص مانند پزشکان،

پیراپزشکان،

مهندسان، مالکان اقامتگاه­ ها، تعمیرگاه ­ها، وکلا و .. را در برابردیگران بیمه می­ کند.

۳- بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

به موجب این بیمه‌نامه، شرکت بیمه تجارت نو متعهد می‌شود خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف­کنندگان و اشخاص ثالث که ناشی از عدم ایمنی، عیب و نقص کالای تولیدی و عرضه­ شدهتوسط بیمه‌گذار بوده را براساس بیمه‌نامه صادره جبران کند.

۴- بیمه مسئولیت مدنی عمومی

 شرکت بیمه تجارت نو مسئولیت مدیران پروژه و صاحبان شغل و یا فعالیت را در قبال اشخاص ثالث و استفاده­ کنندگان از خدمات بیمه می‌کند. نظیر مسئولیت ناشی از نصب و نگهداریتابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها، مسئولیت  نصابان آسانسور و پله‌برقی، مسئولیت فنی

بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها، مسئولیت دارندگان ماشین‌آلات راهسازی ـ صنعتی ـ کشاورزی، مسئولیتجامع شهرداری در قبال شهروندان، مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی

 در قبال همسایگان، مسئولیت ناشی از اجرای پروژه‌های آب، برق ، گاز ، فاضلاب و مخابرات، مسئولیت ناشی از اجرای عملیاتساختمانی در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت

پیمانکاران، مسئولیت پارکینگ‌داران، مسئولیت مدیران و مجریان نمایشگاه‌ها و … .

۵- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد(مسئولیت قراردادی)

دو طرف یک قرارداد ممکن است به طور غیر عمد  یا سهوی در نتیجه  عدم رعایت مفاد قرارداد باعث زیان به طرف دیگر ‌شوند. شرکت بیمه تجارت نو  با صدور این

بیمه‌نامه

 خسارت‌های مالیناشی از مسئولیت بیمه‌گذار وارد به طرف دیگر قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد نظیر بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی و

 بین المللی(CMR) ، مسئولیت مدنیموجر در قبال مستاجر، مسئولیت مدنی مستاجر در قبال موجر و ….

این شرکت انواع بیمه‌های مورد نیاز اشخاص را با هدف تأمین سلامت، ارائه امنیت و آرامش در زمان نیاز و به منظور کاهش نگرانی‌های احتمالی در هنگام بروز بیماری و

 حادثه در کشور ارائه می­کند و در تلاش است که بدین­وسیله تکیه­ گاهی مطمئن و مستحکم برای کلیه اقشار جامعه باشد.