با توجه به بذل توجه و اعتماد شما بیمه گذاران محترم عمر و سرمایه گذاری بیمه تجارت چرمهین به نمایندگی بیژن عزیزی (کد۱۲۰۳) رتبه دهم فروش کشور را در بین حدود ۷۰۰ نماینده کشوری بیمه تجارت نو کسب نمودیم. باعت افتخار است تا به اندیشه و درک شما مشتریان محترم بر خود ببالیم.

امید است در راستای خدمتگزاری و فرهنگ سازی استفاده از بیمه عمر و سرمایه گذاری گامی مؤثر بر داریم .