📌اطلاعیه بیمه مرکزی
⭕️مثل روال گذشته، هرکسی باگواهینامه متناسب وسیله نقلیه می‌تواند از خودرو استفاده کرده و شرکت های بیمه پاسخگوی خسارت احتمالی میباشند.
❌هرگونه اطلاعیه فقط از طریق بیمه مرکزی سندیت دارد که از طریق رسانه جمعی معتبر انجام میشود.
📍www.tejarat-insurance-chermahin.ir
🆔 @tejaratazizi1203 کانال تلگرام
📞۰۹۱۲۲۹۷۵۷۳۲_۰۹۱۳۹۲۵۶۲۰۱
☎️۰۳۱۵۲۵۵۳۰۸۶
@insurance.azizi
@tejarat_insurance_azizi1203
@bimeh_markazi