با تصويب هيات وزيران مورخ ۲۷ مرداد ماه سال ۹۸ میزان١٠ درصد مازاد حق بيمه شخص ثالث تاكسي هاي درون شهري حذف شد .
پيش از اين حق بيمه شخص ثالث تاكسي ها به گمان تردد و احتمال ريسك بيشتر ده درصد گران تر بود كه با ارايه این اطلاعات ۱۰ درصد فوق رد گرديد و بدین معنا می باشد که از این به بعد بیمه نامه های تاکسی ها ۱۰ درصد ارزان تر می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه تجارت‌نو۱۶ تیر با کارنامه درخشان عملکردسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۹۷ برگزار می‌شود.

در این مجمع با حضور سهامداران ۸ دستور جلسه به شرح؛ استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹اسفند۱۳۹۷؛ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی منتهی به همان تاریخ؛ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی مربوط به سال مالی فوق؛ تصمیم گیری درخصوص سود قابل تقسیم؛ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل ( اصلی و علی البدل ) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه آنها ؛ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛ تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در کمیته‌ها و تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و درنهایت سایر مواردموردصلاحیت مجمع مورد بررسی و تصویب قرار خواهدگرفت.

درخشش اعداد درصورت‌های مالی۹۷ “بنو”

در صورت‌های مالی حسابرسی شده بیمه تجارت‌نو با نمادشناخته شده”بنو” درفرابورس، ارقام قابل توجهی که نشان از گسترش فعالیت و رشدکمی وکیفی عملکرد شرکت دارد مشاهده می‌شود.

از جمله حق بیمه صادره ثبت شده ۲۹۴ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه دوره قبل نشان از۱۹۸ درصد رشد دارد.دیگری افزایش سود هر سهم از۲۸۴ ریال سال۹۶ به ۳۱۰ ریال سال۹۷ است که از رشد۹ درصدی خبر می دهد.

افزایش ذخایر حق بیمه از نکات قابل اتکایی بیمه تجارت‌نو است، به این شرح که ذخایرحق بیمه از حدود ۵۷ میلیارد تومان سال۹۶ به بیش از۱۷۸  میلیارد تومان سال۹۷ افزایش یافته که ازرشد ۲۱۳درصدی حکایت دارد. 
 گفتنی است؛ بیمه تجارت‌نو درسالن همایش های غدیر ساختمان مدیریت اموراعتباری بانک‌تجارت میزبان سهامداران خواهدبود.

شرکت های بیمه‌گر مکلف‌اند در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده، در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر باشند و بین طرفین حادثه پس از مشخص شدن مقصر حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف ۹ میلیون تومان بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی (کروکی) خسارت وارده را پرداخت نمایند.

👈 در موارد ذیل در تصادفات خسارتی اخذ کروکی پلیس الزامیست:
👈برخورد با خودرو نظامي و يا خودرو سنگين
👈تصادف مابين چند دستگاه اتومبيل
👈تصادف با شخصي كه بيمه نامه ندارد
👈تصادف با شخصي كه گواهينامه ندارد
👈تصادف با غير مقيم در شهر
👈عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد
👈تصادف ناشي از شيء ثابت
👈تصادف شاخ به شاخ
👈تصادف با موتورسيكلت
👈بيمه نامه امسال با سال قبل پيوسته نباشد
👈تصادف در فاصله ۲۰ روز بعد از صدور بيمه‌نامه حادثه شده باشد
👈تصادف منجر به جرح و فوت
👈تصادف ناشی از حركت دنده عقب

با اعلام مبلغ ۲۷۰ میلیون تومانی دیه برای ماههای عادی و ۳۶۰ میلیون تومانی برای ماههای حرام در سال ۱۳۹۸ از سوی قوه قضائیه حداقل تعهدات مالی بیمه های شخص ثالث ۰ ۹ میلیون ریال و تا این مبِِلغ در صورت بیمه نامه و گواهینامه داشتن دوطرف حادثه و نداشتن خسارت جانی نیاز به گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس نیست . با مراجعه دو طرف حادثه به شرکت بیمه می توانند خسارت خود را دریافت نمایند

🔹سقف ارزش خودروهای غیر متعارف نیز برای سال جدید مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان است و خودروهای مازاد ارزش فوق در صورت داشتن خسارت مشمول اعمال قاعده نسبی می گردند و مالکین آنها می توانند خسارت را از محل بیمه نامه بدنه خود دریافت و شرکت بیمه گر نیز نسبت به مازاد مبلغ فوق حق رجوع به مقصر حادثه را ندارد.