بيمه الكترونيكي به معناي عام به عنوان كاربرد اينترنت و فناوري اطلاعات ( IT ) در توليد و توزيع خدمات بيمه اي اطلاق مي شود در معناي خاص بيمه الكترونيكي را مي توان به عنوان تأمين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه اي دانست كه بصورت Online درخواست ، پيشنهاد ، مذاكره و قرارداد آن منعقد مي شود .
با اينكه پرداخت حق بيمه ، توزيع بيمه نامه و پروسه پرداخت خسارت مي تواند انجام شود ولي در برخي از كشورها محدوديت هاي نظارتي و فني ممكن است ، اجازه انجام مرور ادامه

چیرگی درآمدهای نفتی در بودجه دولت منجر به سلطه مالی و تضعیف نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود و از این بابت اقتصاد ملی کشور متکی به درآمد نفت، آسیب پذیری‌های جدی و عمیقی نسبت به درآمدهای نفتی دریافت می‌کند. مهم تر آنکه نوسان مستمر و گاهی شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی رفتارهای مالی بی‌ثبات و غیرمتقارنی را در اقتصاد کشور شکل می‌دهد. این رفتارها ناشی از آن است که در شرایط افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به پول ملی موجب افزایش حجم نقدینگی و افزایش تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله خواهد شد. مرور ادامه