با اعلام مبلغ ۲۷۰ میلیون تومانی دیه برای ماههای عادی و ۳۶۰ میلیون تومانی برای ماههای حرام در سال ۱۳۹۸ از سوی قوه قضائیه حداقل تعهدات مالی بیمه های شخص ثالث ۰ ۹ میلیون ریال و تا این مبِِلغ در صورت بیمه نامه و گواهینامه داشتن دوطرف حادثه و نداشتن خسارت جانی نیاز به گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس نیست . با مراجعه دو طرف حادثه به شرکت بیمه می توانند خسارت خود را دریافت نمایند

🔹سقف ارزش خودروهای غیر متعارف نیز برای سال جدید مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان است و خودروهای مازاد ارزش فوق در صورت داشتن خسارت مشمول اعمال قاعده نسبی می گردند و مالکین آنها می توانند خسارت را از محل بیمه نامه بدنه خود دریافت و شرکت بیمه گر نیز نسبت به مازاد مبلغ فوق حق رجوع به مقصر حادثه را ندارد.

مجمع عمومی فوق العاده بیمه تجارت‌ ۲۰ اسفند ۹۷ به منظورافزایش سرمایه و تغییر اساسنامه شرکت با حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، نمایندگان سهامداران عمده و سهامداران خرد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی؛ دراین مجمع افزایش سرمایه شرکت بیمه تجارت‌نو‌ از ۱۲۵ به ۱۵۷ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران درحضورنماینده سازمان بورس، نماینده بیمه مرکزی، حسابرس شرکت و بیش از۹۶ درصد سهامداران مورد بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر با اکثریت آرا به تصویب رسید.